Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Điều khoản và điều kiện sử dụng Đấu giá nâng hạng

Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ được áp dụng đối với việc gửi đặt giá nâng hạng vé máy bay được xuất theo lượng vé mở bán của Cathay Pacific Airways Limited (“Cathay Pacific”)  (sau đây gọi là Cathay) với mã hãng hàng không là CX, cho các dịch vụ hành khách mà Cathay Pacific khai thác.

Bằng cách nhấn nút “Tôi chấp thuận/Tôi đồng ý” và/hoặc tham gia chương trình Đấu giá nâng hạng ghế, quý khách đồng ý chịu sự ràng buộc theo các Điều khoản và Điều kiện dưới đây.

A. Cơ chế

 1. Các hành khách đủ điều kiện có thể được mời tham gia chương trình khuyến mại "Đấu giá nâng hạng ghế" này ("sau đây được gọi tắt là "Đấu giá nâng hạng ghế”), theo các điều khoản và điều kiện này, thông qua các cách thức sau:
  1. trong quá trình đặt chỗ, bằng cách sử dụng lời mời "Đấu giá nâng hạng ghế" trên trang xác nhận đặt chỗ qua internet của Cathay;
  2. bằng thư mời qua email không muộn hơn 4 ngày trước ngày khởi hành chặng bay đầu tiên của một đặt chỗ, nếu hành khách hợp lệ đã đăng ký nhận Bản tin của Cathay; hoặc
  3. tại trang cathaypacific.com/UpgradeBid hoặc trang Quản lý Đặt chỗ Của tôi bằng cách nhập mã đặt chỗ và họ của hành khách hợp lệ.

B. Điều kiện hợp lệ

 1. Chỉ tham gia khuyến mại Đấu giá nâng hạng ghế qua thư mời và Cathay có quyền xác định tính hợp lệ theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Không phải tất cả hành khách đều được mời tham gia.
  Chỉ những hành khách đã được xác nhận mua vé để bay với Cathay với các hạng vé được chọn mới đủ điều kiện để đặt giá trong Đấu giá nâng hạng ghế, nhận cơ hội nâng hạng lên hạng ghế từ hạng ghế đã mua trước đó lên hạng ghế cao hơn tiếp theo (sau đây được gọi là "Đặt giá"). Vé phải được xuất từ kho vé CX. Vé đổi thưởng không đủ điều kiện để được tham gia Đấu giá nâng hạng ghế.
 2. Việc Đấu giá nâng hạng ghế chỉ áp dụng cho các chuyến bay do CX khai thác, với mã chuyến bay là CX, theo toàn quyền quyết định riêng của Cathay.
 3. Hành khách chỉ được gửi một Đặt giá cho mỗi chặng bay trong một mã đặt chỗ. Nếu có nhiều hành khách trong cùng một mã đặt chỗ, hành khách phải gửi một Đặt giá để nâng hạng cho tất cả các hành khách trong đặt chỗ đó. Số tiền Đặt giá sẽ được tính theo từng hành khách, tức là số tiền ghi trên Đặt giá sẽ được nhân theo số hành khách trong mã đặt chỗ.
 4. Để gửi Đặt giá, hành khách hợp lệ phải từ 18 tuổi trở lên và được ủy quyền hợp lệ để thay mặt cho từng hành khách có tên trong Đặt giá. Hành khách gửi Đặt giá sẽ được coi là có quyền hành động thay mặt cho và ràng buộc những người có tên hoặc được nhắc đến trong Đặt giá với các Điều khoản và Điều kiện này.
 5. Tất cả Đặt giá đã bao gồm thuế, phí và phụ phí.
 6. Hành khách chỉ có thể gửi Đặt giá cho vé hạng Phổ thông Cao cấp hoặc Phổ thông để nâng lên hạng ghế cao hơn tiếp theo.
 7. Sau khi đã gửi Đặt giá, tất cả hành khách trong mã đặt chỗ sẽ được xem xét nâng hạng ghế theo Đặt giá, căn cứ các điều khoản và điều kiện này. Tiêu chí lựa chọn có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, số lượng Đặt giá, hạng vé hoặc loại vé đã đặt chỗ ban đầu, hạng Thành viên Cathay, số ghế ngồi hiện có và số lượng hành khách trong Đặt giá. Các Đặt giá thành công sẽ được chọn theo toàn quyền quyết định của Cathay. Không mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện khác, Cathay bảo lưu quyền quyết định chấp thuận hoặc từ chối Đặt giá của quý khách, và không đảm bảo tất cả hành khách đều được nâng hạng, bất kể có hay không có chỗ ngồi ở hạng dịch vụ chuyến bay mà Đặt giá yêu cầu
 8. Trong trường hợp Đặt giá Nâng hạng ghế của hành khách đã được Cathay chấp thuận, Cathay sẽ gửi cho hành khách một Vé điện tử (EMD) đến địa chỉ email do hành khách cung cấp khi nhập Đặt giá. Hành khách đặt giá thành công sẽ nhận được thông báo về kết quả qua email muộn nhất là 1 ngày trước thời gian khởi hành chuyến bay theo lịch. Hành khách không thể làm thủ tục chuyến bay trực tuyến trước khi có thông báo đó.
 9. Điều kiện giá vé (bao gồm nhưng không giới hạn ở các chính sách hủy vé, các quy định về phí áp dụng khi thay đổi v.v.) đối với vé mua ban đầu sẽ tiếp tục được áp dụng, bất kể việc vé của quý khách được nâng hạng.
 10. Các Thành viên Cathay đã có mã số thành viên trong vé ban đầu sẽ được tích điểm Status Points và Asia Miles theo hạng ghế hoặc hạng vé của vé mua ban đầu.
 11. Không áp dụng Đấu giá nâng hạng ghế cùng bất kỳ ưu đãi, giảm giá hoặc khuyến mại nào khác.
 12. Hành lý miễn cước sẽ được căn cứ theo hạng vé hoặc loại vé đã nêu trong vé mua ban đầu.

C. Hủy và thay đổi đặt giá

 1. Cathay Pacific có thể chấp nhận một Đặt giá vào bất kỳ lúc nào kể từ khi gửi cho tới 50 giờ trước giờ khởi hành theo lịch của chuyến bay liên quan ("Thời hạn Đặt giá"). Các hành khách có tên trong Đặt giá đều có thể sửa đổi hoặc hủy Đặt giá trong Thời hạn đặt giá theo các điều khoản và điều kiện này, nếu Đặt giá đó chưa được Cathay chấp thuận. Không thể sửa đổi hoặc hủy bỏ Đặt giá khi Thời hạn Đặt giá đã hết.
 2. Trong trường hợp thay đổi hoặc hủy Đặt giá, hành khách đã gửi Đặt giá sẽ nhận được thông báo của Cathay. Cần nói rõ rằng việc xác nhận đó không được coi là xác nhận hoặc chấp nhận Đặt giá.
 3. Sau khi đã được chấp nhận, tất cả hành khách có tên trong Đặt giá sẽ bị ràng buộc bởi Đặt giá đó (bao gồm việc sửa đổi hoặc hủy Đặt giá sau này).

D. Thanh toán và các quy định đối với các chuyến bay nâng hạng ghế

 1. Nếu một Đặt giá được Cathay chấp nhận, tổng số tiền phải thanh toán cho việc nâng hạng ghế, bao gồm tất cả các khoản thuế, phụ phí và phí hiện hành (nếu có), sẽ được trừ vào thẻ tín dụng đã dùng để thanh toán. Khoản tiền thanh toán sẽ chỉ được khấu trừ nếu Đặt giá thành công. Số tiền phải trả liên quan đến Đặt giá nâng hạng ghế là số tiền tách riêng ngoài số tiền đã trả cho vé mua ban đầu.
 2. Các chặng bay được nâng hạng ghế đều không thể chuyển nhượng cho hãng khác, không được đổi tuyến bay, không hoàn lại tiền, không thể chuyển nhượng cho người khác và chỉ có giá trị trên chuyến bay và ngày mà Đặt giá được chấp nhận. Nếu hành khách đổi chuyến bay, chặng bay đã nâng hạng ghế sẽ bị thu hồi và hành khách sẽ không được hoàn tiền cho việc nâng hạng ghế hay bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ phụ trợ nào đã mua trong vé ban đầu. Nếu hành khách bỏ chỗ thì cũng sẽ bị thu hồi chặng bay liên quan và không được hoàn tiền.
 3. Sau khi Đặt giá đã được chấp nhận qua Đấu giá nâng hạng ghế, hành khách sẽ không được nâng hạng thêm, cho dù là thanh toán bằng tiền mặt, đổi thưởng khách hàng thân thiết hay bằng cách thức nào khác. Ví dụ, nếu hành khách đã dùng dịch vụ Đấu giá nâng hạng ghế để nâng hạng thành công từ hạng ghế Phổ thông lên Phổ thông Cao cấp cho một chặng bay thì hành khách đó không được phép tiếp tục nâng lên hạng ghế Thương gia cho chặng bay đó, cho dù bằng cách Đấu giá nâng hạng ghế hay cách nào khác.
 4. Sẽ không có việc hoàn tiền, tín dụng hoặc trao đổi sau khi Cathay đã chấp nhận một Đặt giá và các khoản thanh toán liên quan đến Đặt giá đó, trừ các trường hợp sau:
  1. chuyến bay có Đặt giá đã chấp nhận bị hủy và do đó hành khách có quyền nâng hạng được chuyển sang một chuyến bay khác không có nâng hạng ghế, ở hạng ghế theo vé mua ban đầu, với điều kiện hành khách đã không chấp nhận đền bù thay thế; hoặc
  2. hành khách được nâng hạng ghế cho chuyến bay đã chấp nhận Đặt giá nhưng không được ngồi ở hạng ghế đã nâng hạng vì các lý do thuộc phía Cathay, ngoại trừ các lý do do hành động hoặc quyết định của hành khách (ví dụ như hành khách quyết định đổi chuyến bay, bỏ chỗ v.v.), với điều kiện hành khách không chấp nhận đền bù thay thế hoặc sắp xếp khác.
  trong trường hợp đó số tiền đã trả cho việc nâng hạng ghế, trừ tất cả các khoản phí liên quan đến ngân hàng (ví dụ như chuyển đổi tỉ giá, phí giao dịch v.v.) sẽ được hoàn trả vào thẻ tín dụng đã được dùng để thanh toán.
 5. Tất cả các yêu cầu hoàn tiền phải kèm theo thẻ lên máy bay của hành khách cho chuyến bay liên quan. Nếu hành khách không xuất trình thẻ lên máy bay ban đầu, Cathay sẽ không có nghĩa vụ phải xử lý hoàn tiền. Nếu được chấp thuận, việc hoàn tiền sẽ được thực hiện bằng đồng tiền đã dùng để thanh toán cho việc nâng hạng ghế, và Cathay sẽ không có trách nhiệm pháp lý thêm với hành khách.
 6. Cathay sẽ không hoàn tiền trong trường hợp thay đổi máy bay nhưng vẫn còn chỗ trên hạng ghế đã nâng hạng cho hành khách.
 7. Cathay sẽ nỗ lực một cách hợp lý, nhưng không thể đảm bảo, cung cấp cho hành khách được nâng hạng ghế các dịch vụ thường có sẵn cho các hành khách khác thuộc hạng ghế mà Đặt giá đã được chấp nhận, ví dụ: chỉ định chỗ ngồi, ưu tiên làm thủ tục chuyến bay, ưu tiên về hành lý, ưu tiên lên máy bay, bữa ăn trên máy bay, v.v.
 8. Nếu trước đây quý khách đã mua chỗ ngồi có khu vực để chân rộng hơn hay chỗ ngồi loại thông thường (Chọn chỗ ngồi) và Đấu giá Nâng hạng ghế thành công, quý khách sẽ có quyền yêu cầu hoàn lại tiền cho chỗ ngồi đã đặt mua. Để xử lý hoàn tiền dịch vụ Chọn chỗ ngồi, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng. Quý khách cũng có thể yêu cầu hoàn tiền chỗ ngồi bằng hình thức trực tuyến bằng biểu mẫu của chúng tôi.

E. Các điều khoản và điều kiện khác

  Thay đổi các Điều khoản và Điều kiện
 1. Cathay bảo lưu quyền hủy Đấu giá nâng hạng ghế và/hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời điểm. Các điều khoản và điều kiện cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web.
 2. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc quá trình thực hiện, kết quả và tất cả các vấn đề khác liên quan đến chương trình khuyến mại Đấu giá nâng hạng ghế, quyết định của Cathay sẽ là quyết định cuối cùng và Cathay sẽ không chấp thuận bất kỳ khiếu nại, thư từ hoặc thảo luận nào.
 3. Không có điều gì trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ trao bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào cho bên thứ ba.

 4. Bảo đảm
 5. Mỗi hành khách tham gia chương trình theo đây bảo đảm và cam đoan rằng:
  1. Hành khách đáp ứng tất cả các yêu cầu để gửi, thay đổi và/hoặc tham gia Đặt giá và Đấu giá nâng hạng ghế như được quy định trong các điều khoản và điều kiện này.
  2. Tất cả dữ liệu và thông tin cá nhân được cung cấp cho mục đích tham gia chương trình khuyến mại Đấu giá nâng hạng ghế là đúng sự thật và chính xác.
  3. Hành khách sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành trong việc tham gia Đấu giá nâng hạng ghế.

 6. Miễn trừ trách nhiệm
 7. Mỗi hành khách tham gia thừa nhận và đồng ý một cách không hạn chế rằng Cathay sẽ không chịu trách nhiệm với quý khách hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả, ngẫu nhiên, mang tính trừng phạt hoặc cảnh cáo, hoặc thiệt hại do mất khoản lợi nhuận hoặc khoản tiết kiệm hoặc mất hợp đồng, liên quan đến hoặc do việc tham gia Đấu giá nâng hạng ghế hoặc do vi phạm hợp đồng hoặc bất kỳ hành động sai trái nào, bao gồm cả hành động sơ suất.
 8. Một số luật có thể hàm ý bảo đảm hoặc điều kiện hoặc áp đặt các nghĩa vụ không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi hoặc chỉ có thể được thực hiện trong phạm vi giới hạn. Các Điều khoản và Điều kiện này phải được hiểu theo bất kỳ quy định pháp luật nào như vậy. Cụ thể, việc khước từ nhiệm trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ không loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với thương tật hoặc tử vong phát sinh do sự cẩu thả, hành vi cố ý hoặc gian lận hoặc liên quan đến các vấn đề mà pháp luật không thể loại trừ.
 9. Cathay không đảm bảo hoặc cam kết quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào trang web của mình và hoạt động của trang web có thể bị can thiệp bởi những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Cathay. Trang web được cung cấp trên cơ sở "như hiện có" và chúng tôi khước từ mọi trách nhiệm pháp lý nếu một hành khách không thể truy cập trang web hoặc không thể gửi hoặc hoàn thành một Đặt giá.

 10. Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
 11. Để phục vụ mục đích Đấu giá nâng hạng, Cathay có thể cần phải thu thập dữ liệu cá nhân của hành khách và bất kỳ hành khách nào khác có tên trong mã đặt chỗ. Nếu hành khách không cung cấp dữ liệu cá nhân theo yêu cầu, Cathay sẽ không thể xử lý hoặc chấp thuận Đặt giá. Ở khía cạnh này, mỗi hành khách phải xác nhận rằng mình đã đọc và hoàn toàn hiểu Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư về dữ liệu của Nhà tổ chức (www.cathaypacific.com) cũng như đồng ý, và nếu có thể, xác nhận rằng mình đã nhận được sự đồng ý của tất cả các hành khách khác có tên trong cùng một mã đặt chỗ để cho phép Cathay sử dụng các dữ liệu cá nhân của (các) hành khách đó cho các mục đích của chương trình khuyến mại và phù hợp với Chính sách Bảo mật và Quyền riêng tư của dữ liệu và Pháp lệnh về Dữ liệu cá nhân (Quyền riêng tư) tại Hồng Kông.

 12. Hợp đồng Vận chuyển
 13. Cần nói rõ rằng các điều khoản và điều kiện này áp dụng đối với các Đặt giá Nâng hạng ghế. Không nội dung nào trong các điều khoản và điều kiện này là, hoặc được hiểu theo bất kỳ cách nào là, một hợp đồng vận chuyển. Mọi vé phát hành theo thỏa thuận trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ hình thành hợp đồng vận chuyển giữa hành khách đi máy bay và hãng vận chuyển liên quan. Các vé hành khách sử dụng để bay này sẽ tuân theo các điều kiện vận chuyển của Cathay và trừ khi có quy định khác trong văn bản này, tất cả các quy định áp dụng cho công chúng nói chung đối với hạng hoặc danh mục giá vé được lựa chọn, bao gồm bất kỳ khoản phí cho việc thay đổi thu xếp chuyến bay có thể được áp dụng đối với hạng hoặc danh mục giá vé đã chọn.

 14. Luật Điều chỉnh
 15. Việc Đấu giá nâng hạng ghế này và các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh theo tất cả các khía cạnh của luật pháp Hồng Kông.

 16. Ngôn ngữ
 17. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch nào của các Điều khoản và Điều kiện này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.