• Đăng nhập/đăng kýoneworld
  Cathay Pacific:
  Tạm thời hiện không mở bán thẻ phòng chờ đối với một số phòng chờ. Vui lòng tham khảo phần “Phòng chờ áp dụng” dưới đây để biết thông tin mới nhất.
  icon
  Cách mua
  • Quý khách có thể mua thẻ phòng chờ bằng cách đăng nhập vào Quản lý đặt chỗ trong vòng 90 ngày trước khi chuyến bay khởi hành.
  icon
  Điều kiện hợp lệ
  • Hội viên Cathay các hạng Silver, Gold và Diamond được quyền mua thẻ phòng chờ cho người đi cùng trong cùng đặt chỗ.
  • Thẻ phòng chờ áp dụng cho hành khách có vé do chúng tôi xuất (mã số vé bắt đầu bằng 160) và chỉ bay trên các chuyến bay do chúng tôi tiếp thị và khai thác.
  icon
  Lời khuyên
  • Xin quý khách hãy đến sân bay sớm để có nhiều thời gian tận hưởng các tiện nghi của phòng chờ.
  • Quý khách có thể mua thẻ phòng chờ với khoản phí cố định là 75 USD/600 HKD cho một thẻ, thanh toán bằng đồng nội tệ tương đương dựa theo tỷ giá hối đoái vào ngày mua. Các khoản thuế hiện hành, nếu có, sẽ được thu ngoài phí này.

  Phòng chờ áp dụng

  Nếu tôi đổi chuyến bay thì sao?

  Quý khách có thể chỉnh sửa thẻ phòng chờ cùng với đặt chỗ chuyến bay trong cùng một tuyến bay. Nếu quý khách thực hiện thay đổi đối với đặt chỗ chuyến bay trực tuyến, vui lòng liên hệ bộ phận Chăm sóc Khách hàng để chuyển thẻ phòng chờ sang chuyến bay mới.

  Nếu thay đổi đặt chỗ chuyến bay sang một tuyến bay khác hoặc hủy đặt chỗ, quý khách sẽ bị hủy thẻ phòng chờ và không được hoàn lại khoản phí tương ứng.

  Chính sách hoàn tiền của chúng tôi

  Thẻ phòng chờ không được hoàn tiền, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

  • Nếu chuyến bay của quý khách thay đổi do bị gián đoạn
  • Nếu chuyến bay của quý khách bị chúng tôi hủy
  • Nếu quý khách chọn nâng hạng lên hạng ghế cao hơn (Thương gia hoặc Hạng nhất) bằng dịch vụ Đấu giá Nâng hạng ghế, Asia Miles, nâng hạng đặt trước hoặc trả tiền chênh lệch giá vé cho cùng tuyến bay

  Nếu ở một trong các trường hợp nêu trên, quý khách có quyền yêu cầu hoàn phí thẻ phòng chờ đã thanh toán.


  Cách yêu cầu hoàn tiền

  Quý khách có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày từ ngày khởi hành ban đàu của chuyến bay bằng cách điền vào biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến* hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng.

  Xin lưu ý rằng sau khi quý khách gửi biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến, quý khách sẽ từ bỏ quyền vào phòng chờ đã thanh toán.

  Tiền hoàn lại sẽ được thanh toán bằng loại tiền tệ và phương thức thanh toán đã được sử dụng khi mua.

  *Nếu quý khách đã nâng hạng lên hạng ghế cao hơn bằng dịch vụ nâng hạng đặt trước, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng để yêu cầu hoàn tiền.

  1. Theo các điều khoản và điều kiện này, hành khách là người đi cùng của hội viên Cathay hạng Silver, Gold hoặc Diamond (trong cùng đặt chỗ với hội viên đủ điều kiện) và có vé do Cathay Pacific cấp (mã số vé bắt đầu bằng 160) có thể sử dụng phòng chờ áp dụng đã thanh toán khi bay trên các chuyến bay do Cathay Pacific tiếp thị và khai thác.
  2. Quyền lợi vào phòng chờ sẽ tuân theo quy định giới hạn số lượng chỗ ngồi. Đôi khi Cathay Pacific có quyền rút lại/giới hạn quyền lợi vào phòng chờ.
  3. Thẻ phòng chờ được mua cho một lần duy nhất nên có giá trị sử dụng một lần cho phòng chờ đã chọn.
  4. Hội viên và/hoặc người đi cùng đủ điều kiện mua thẻ vào phòng chờ có các đặc quyền và quyền lợi giống như các khách hàng khác của phòng chờ.
  5. Các tính năng và điều kiện sử dụng phòng chờ khác nhau tùy theo từng phòng chờ. Để biết chi tiết, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi.
  6. Không có giảm giá cho trẻ em hoặc người cao tuổi. Trẻ em dưới hai tuổi được miễn phí vào phòng chờ.
  7. Xin quý khách hãy đến sớm để có thể tận hưởng các tiện nghi của phòng chờ. Thẻ phòng chờ chưa sử dụng sẽ không được hoàn tiền.
  8. Thẻ phòng chờ đã thanh toán không có giá trị chuyển nhượng. Nếu hành khách quyết định đặt lại chuyến bay/ngày bay trên cùng tuyến bay thì có thể chuyển thẻ phòng chờ sang chuyến bay/ngày bay mới trong cùng đặt chỗ. Quý khách không thể chuyển thẻ phòng chờ sang điểm khởi hành, điểm đến, đặt chỗ hoặc hành khách khác, nếu làm vậy thẻ sẽ bị hủy.
  9. Thẻ phòng chờ không được hoàn tiền, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:
   • Thay đổi chuyến bay do bị gián đoạn.
   • Chuyến bay bị hủy bởi Cathay Pacific.
   • Hành khách chọn nâng hạng lên hạng ghế cao hơn (Thương gia hoặc Hạng nhất) bằng dịch vụ Đấu giá Nâng hạng, Asia Miles, nâng hạng đặt trước hoặc trả tiền chênh lệch giá vé cho cùng tuyến bay.
  10. Để yêu cầu hoàn tiền, hành khách phải điền và gửi biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến* hoặc liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu của chuyến bay đã mua thẻ phòng chờ. Xin lưu ý rằng nếu hành khách gửi biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến, thẻ phòng chờ của hành khách sẽ tự động bị hủy. Nếu Cathay Pacific xác định rằng hành khách đủ điều kiện hoàn tiền thì khoản tiền hoàn đó sẽ chỉ được thanh toán bằng số tiền đã thanh toán ban đầu và bằng phương thức thanh toán cũng như loại tiền đã sử dụng ban đầu khi mua
  11. Số tiền đã thanh toán cho thẻ phòng chờ không đủ điều kiện để tích lũy Asia Miles.
  12. Áp dụng các điều khoản và điều kiện khác của chương trình hội viên Cathay.
  13. Trong phạm vi cho phép tối đa của pháp luật hiện hành, Cathay Pacific có quyền điều chỉnh danh sách phòng chờ áp dụng cũng như mức phí áp dụng và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.
  14. Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh theo pháp luật Hong Kong. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này sẽ được đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất của tòa án Hong Kong.
  15. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch nào của các điều khoản và điều kiện này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

  *Nếu hành khách đã nâng hạng lên hạng ghế cao hơn bằng dịch vụ nâng hạng đặt trước, hành khách chỉ có thể yêu cầu hoàn tiền bằng cách liên hệ với bộ phận Chăm sóc Khách hàng.

  Liên kết hữu ích