Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thẻ vào Phòng chờ

Chúng tôi hiện có các lựa chọn khác dành cho thành viên Cathay để vào các phòng chờ được chọn.

Mua vé phòng chờ cho các thành viên đủ điều kiện và bạn đồng hành tạm thời không khả dụng đối với một số phòng chờ. Vui lòng tham khảo phần “(Các) phòng chờ được áp dụng” bên dưới để biết thông tin mới nhất.

Thư giãn tại các phòng chờ đã giành giải thưởng của chúng tôi trước khi bắt đầu chuyến đi của quý khách. Thành viên Cathay bay cùng chúng tôi giờ đây có lựa chọn mua thẻ vào phòng chờ cho bản thân và/hoặc người đi cùng để vào các phòng chờ được chọn. Tận dụng tối đa lựa chọn này để bắt đầu chuyến đi của quý khách với tâm thế thoải mái. Các thành viên đi chuyến bay nối chuyến cũng có cơ hội nạp lại năng lượng và thư giãn trước khi tiếp tục hành trình của mình.

Cách mua

 • Sau khi đặt chuyến bay, quý khách có thể mua thẻ vào phòng chờ bằng cách đăng nhập vào trang Quản lý Đặt chỗ. Có thể mua thẻ tối đa 90 ngày trước khi chuyến bay khởi hành.

Điều kiện hợp lệ

 • Thành viên Cathay các hạng Silver, Gold và Diamond được quyền mua thẻ vào phòng chờ cho người đi cùng. Thành viên Marco Polo Club hạng Green có thể tiếp tục mua thẻ vào phòng chờ cho bản thân và/hoặc người đi cùng cho đến cuối năm tham gia thành viên.
 • Thẻ vào phòng chờ được áp dụng cho hành khách có vé do Cathay Pacific xuất (mã số vé bắt đầu bằng 160), và chỉ bay trên các chuyến bay do Cathay Pacific tiếp thị và khai thác.

Lời khuyên

 • Xin quý khách hãy đến sân bay sớm để có nhiều thời gian tận hưởng các tiện nghi của phòng chờ.
 • Thẻ vào phòng chờ có mức giá cố định là 75 USD/600 HKD. Phí được tính bằng đồng tiền nội địa tương đương.

Phòng chờ áp dụng

Thẻ vào phòng chờ không được hoàn tiền, ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:

 • Nếu quý khách chọn nâng cấp lên hạng ghế cao hơn (Thương gia hoặc Hạng Nhất) bằng dịch vụ Đấu giá Nâng hạng ghế, đổi điểm Asia Miles hoặc trả tiền chênh lệch giá vé cho cùng tuyến bay.
 • Nếu chuyến bay của quý khách thay đổi do bị gián đoạn.
 • Nếu chuyến bay bị hủy bởi Cathay Pacific Airways.

Nếu ở một trong các trường hợp nêu trên, quý khách có quyền yêu cầu hoàn phí thẻ vào phòng chờ đã thanh toán.

Quý khách có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày từ ngày chuyến bay khởi hành ban đầu, bằng cách điền vào mẫu hoàn tiền trực tuyến. Tiền hoàn lại sẽ được thanh toán bằng loại tiền tệ và phương thức thanh toán đã được sử dụng khi mua.

Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền mua thẻ vào phòng chờ sau ngày chúng tôi đã điều chỉnh số tiền thanh toán, chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại số tiền được tính vào thời điểm mua thẻ vào phòng chờ – theo điều kiện hoàn tiền thông thường của chúng tôi như đã nêu ở trên.

Xin lưu ý rằng sau khi quý khách gửi biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến, quý khách sẽ từ bỏ quyền vào phòng chờ đã thanh toán.

 1. Hành khách phải là người đi cùng của một Thành viên Cathay hạng Silver, Gold hoặc Diamond, hoặc Thành viên Marco Polo Club hạng Green hoặc người đi cùng (đến cuối năm tham gia thành viên) và có vé do Cathay Pacific xuất (số vé bắt đầu bằng 160) và đi trên các chuyến bay do Cathay Pacific tiếp thị và khai thác để được sử dụng phòng chờ có tính phí.
 2. Quyền lợi vào phòng chờ sẽ tuân theo quy định giới hạn số lượng chỗ ngồi. Đôi khi Cathay Pacific có quyền rút lại/giới hạn quyền lợi vào phòng chờ.
 3. Thành viên và/hoặc người đi cùng đủ điều kiện trả tiền để vào phòng chờ bằng thẻ tín dụng có các đặc quyền và quyền lợi giống như các khách hàng khác của phòng chờ.
 4. Chỉ có thể sử dụng Thẻ vào Phòng chờ một lần.
 5. Thanh toán bằng tiền mặt không được chấp nhận.
 6. Không có giảm giá cho trẻ em hoặc người cao tuổi. Trẻ em dưới 2 tuổi được miễn phí vào phòng chờ.
 7. Quý khách sẽ không nhận được Asia Miles cho số tiền trả cho Thẻ vào Phòng chờ.
 8. Xin quý khách hãy đến sớm để có thể tận hưởng các tiện nghi của phòng chờ. Thẻ vào Phòng chờ chưa sử dụng sẽ không được hoàn tiền.
 9. Thẻ vào Phòng chờ không thể chuyển nhượng và không thể đổi lại địa điểm. Nếu hành khách quyết định đặt lại chuyến bay/ngày bay, số tiền thanh toán cho Thẻ vào Phòng chờ có thể được chuyển sang một chuyến bay/ngày bay mới trong cùng mã đặt chỗ. Thẻ vào phòng chờ không thể được chuyển sang điểm khởi hành, điểm đến, đặt chỗ, cũng như hành khách khác và sẽ được coi là bị mất.
 10. Thẻ vào phòng chờ không được hoàn tiền ngoại trừ trong các trường hợp sau đây:
  • Hành khách chọn nâng cấp lên hạng ghế cao hơn (Thương gia hoặc Hạng Nhất) bằng dịch vụ Đấu giá Nâng hạng ghế, đổi điểm Asia Miles hoặc trả tiền chênh lệch giá vé cho cùng tuyến bay.
  • Thay đổi chuyến bay do bị gián đoạn
  • Chuyến bay bị hủy bởi Cathay Pacific
  Có thể yêu cầu hoàn tiền trong vòng 30 ngày sau ngày chuyến bay của quý khách khởi hành bằng cách điền vào mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến. Tiền hoàn lại sẽ được thanh toán bằng loại tiền tệ và phương thức thanh toán đã được sử dụng khi mua. Xin lưu ý rằng sau khi quý khách gửi biểu mẫu yêu cầu hoàn tiền trực tuyến, quý khách sẽ từ bỏ quyền vào phòng chờ đã thanh toán. Trong trường hợp yêu cầu hoàn tiền mua Thẻ vào Phòng chờ sau ngày điều chỉnh giá, chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại số tiền được tính vào thời điểm mua Thẻ vào Phòng chờ và tuân theo điều kiện hoàn tiền thông thường của chúng tôi như đã nêu ở trên.
 11. Phòng chờ giữa các nơi có đặc điểm khác nhau, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 12. Cathay Pacific có quyền điều chỉnh danh sách các phòng chờ áp dụng và sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
 13. Áp dụng các điều khoản và điều kiện khác của chương trình Thành viên Cathay.
 14. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch nào của các Điều khoản và Điều kiện này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.