Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Có lý do nào giải thích cho việc tại sao tôi có thể không đủ điều kiện tham gia Đấu giá Nâng hạng ghế không?

Có một vài yếu tố khác nhau có thể hạn chế tính hợp lệ của quý khách để thực hiện ưu đãi nâng hạng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Chuyến bay mà bạn đang đi hiện tại không chấp nhận ưu đãi.
  • Không còn chỗ ngồi trong hạng đặt chỗ cao hơn tiếp theo
  • Vé của quý khách vẫn chưa được xuất.
  • Đặt chỗ của quý khách chưa được xác nhận.
  • Quý khách đang có vé đoàn hoặc vé đổi thưởng.
  • Quý khách bay cùng trẻ em với giá vé dành cho em bé.
  • Chuyến bay của quý khách không do Cathay Pacific khai thác hoặc tiếp thị.
  • Vé của quý khách không được Cathay Pacific xuất (mã số vé không bắt đầu bằng 160)
  • Vé của quý khách đã được mua và/hoặc phát hành ở Ấn Độ hoặc quý khách đang đi trên chuyến bay đến/từ Ấn Độ, nơi hiện không áp dụng tính năng Đấu giá Nâng hạng vì các lý do kỹ thuật.
  • Quý khách đã đặt gói kỳ nghỉ qua Cathay – Đấu giá Nâng hạng ghế hiện không có đối với các gói kỳ nghỉ được mua qua Cathay.