Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách sẽ chỉ bị trừ tiền nếu ưu đãi của quý khách đã thành công. Các đặt giá thành công sẽ được lựa chọn và quý khách sẽ được thông báo không muộn hơn 2 ngày trước ngày khởi hành chuyến bay của quý khách, trừ khi có trục trặc về kỹ thuật khiến Cathay phải xử lý bằng biện pháp thủ công, và khi đó quý khách có thể nhận được thông báo chỉ trước lúc khởi hành 1 ngày.