Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có phải trả khoản tiền tối thiểu nào để nâng hạng không?

Có. Mỗi chuyến bay có một số tiền ưu đãi được chỉ định tối thiểu và tối đa và ưu đãi của quý khách phải nằm trong phạm vi này. Trang Đặt giá có một đồng hồ biểu thị khoảng ưu đãi, cho quý khách biết khả năng được chấp nhận của giá mà quý khách đã đưa ra, tùy theo tiêu chí đã thiết lập. Đồng hồ chỉ được sử dụng như một hướng dẫn, chứ không phải xác nhận rằng ưu đãi của quý khách sẽ được chấp nhận.