Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu có nhiều hành khách trong lần đặt chỗ của tôi, liệu tôi có phải thực hiện ưu đãi cho tất cả hành khách không?

Có. Nếu có nhiều hành khách trong một lần đặt chỗ, số tiền ưu đãi sẽ được nhân với số lượng hành khách bao gồm cả trẻ em trong lần đặt chỗ đó. Nếu nâng hạng của quý khách được chấp nhận, tất cả hành khách sẽ được nâng hạng. Nếu muốn đặt giá đấu giá nâng hạng ghế riêng cho một hành khách, quý khách cần liên hệ với trung tâm thông tin của chúng tôi và yêu cầu tách đặt chỗ. Nếu không, tất cả hành khách đặt chỗ chung đều được nâng hạng ghế.