Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Việc Đấu giá Nâng hạng ghế có mất chi phí không?

Quý khách sẽ chỉ bị Cathay Pacific trừ phí nếu ưu đãi của quý khách được chấp nhận. Cathay Pacific không thu bất kỳ khoản phí đặt chỗ hoặc phí thẻ tín dụng nào khi quý khách đưa ra đặt giá. Tuy nhiên, ngân hàng của quý khách có thể trừ phí nếu loại tiền của ưu đãi không giống với loại tiền như trong tài khoản ngân hàng của quý khách. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi yêu cầu chi tiết thẻ tín dụng của quý khách tại thời điểm quý khách thực hiện ưu đãi cho mục đích xác minh tiêu chuẩn.