Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Các chặng của chuyến bay được xem xét độc lập với các chặng khác. Nếu muốn nâng hạng ghế cho một chuyến đi có nhiều chặng, quý khách phải đặt giá đấu giá riêng cho từng chặng. Nếu quý khách không muốn nâng hạng ghế cho một chặng bay, chỉ gần di chuyển thanh trượt đặt giá sang góc trái để chọn "Không đặt giá" cho chặng bay đó.