Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Quý khách có thể truy cập trang Đấu giá Nâng hạng ghế để xác nhận điều kiện hợp lệ của mình và gửi đặt giá bằng cách nhập mã đặt chỗ cùng với họ của mình vào các ô đã cho và thực hiện theo quy trình từng bước đơn giản để đặt giá.