Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu là hội viên của Marco Polo Club hoặc Asia Miles, quý khách có thể truy cập tài khoản Marco Polo Club hoặc Asia Miles và cập nhật tùy chọn nhận thông tin của quý khách trong Thông tin Cá nhân trong hồ sơ của quý khách.

Nếu không phải là hội viên, quý khách có thể đăng ký nhận bản tin của chúng tôi bằng cách tạo một tài khoản với chúng tôi.