Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi muốn sử dụng số dặm của mình để nâng hạng ghế. Điều này có thể không?

Nếu quý khách muốn nâng hạng ghế bằng số dặm đã tích, vui lòng đăng nhập vào trang cathaypacific.com bằng thông tin đăng nhập hội viên của mình và gửi yêu cầu đổi dặm cho chuyến bay. Nếu đã gửi đặt giá qua mục Đấu giá Nâng hạng ghế, quý khách có thể hủy việc đặt giá với điều kiện việc nâng hạng ghế bằng đổi dặm của quý khách chưa được chấp nhận.