Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi không biết cách đăng ký nhận bản tin Cathay Pacific. Hãy cho tôi biết cách đăng ký.

Nếu quý khách đã là hội viên Marco Polo Club hoặc Asia Miles hoặc là chủ tài khoản đã đăng ký trên trang cathaypacific.com, quý khách có thể cập nhật trạng thái đăng ký bằng cách đăng nhập vào trang Ưu tiên về liên lạc.