Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi cần làm gì để được mời tham gia đấu giá?

Thư mời đấu giá được Cathay gửi tùy ý, trên cơ sở những tiêu chí nhất định và kết hợp các yếu tố linh hoạt. Quý khách cần đảm bảo rằng địa chỉ email mình đã nhập khi đặt chỗ là chính xác để chúng tôi có thể liên lạc nếu đặt chỗ của quý khách hợp lệ. Xin lưu ý rằng mỗi mã đặt chỗ chỉ có thể nhận được một thư mời, ngay cả khi đặt chỗ đó là cho nhiều hành khách.