Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu tôi đã đặt đấu giá nhưng lại quyết định thay đổi đặt chỗ của mình thì sao?

Đấu giá ban đầu sẽ được hủy tự động và quý khách sẽ nhận được email thông báo về thay đổi hành trình của mình. Nếu chuyến bay mới của quý khách đủ điều kiện, quý khách có thể gửi đấu giá mới qua liên kết email thông báo, Quản lý Đặt chỗ hoặc Trang Giá đấu giá Nâng hạng ghế.