Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tiêu chí nào quyết định thành công của ưu đãi?

Việc nâng hạng được lựa chọn trên cơ sở số lượng ghế trống còn lại, số lượng đấu giá mà chúng tôi nhận được và các yếu tố khác theo sự quyết định của Cathay. Do đó không đảm bảo đặt giá của quý khách sẽ được chấp nhận, ngay cả khi giá của quý khách đặt ở mức cao nhất cho phép.

Thành công của đặt giá phụ thuộc vào sự kết hợp của các yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn tới:

  • Số tiền đặt giá cho việc nâng hạng ghế
  • Các ưu đãi cạnh tranh
  • Hạng thẻ Marco Polo Club của quý khách
  • Tư cách hội viên Asia Miles của quý khách
  • Số lượng hành khách trong cùng lần đặt chỗ
  • Lịch sử thành công của những ưu đãi trong quá khứ
  • Số lượng chỗ ngồi có sẵn để nâng hạng
  • Dù quý khách đã làm thủ tục chuyến bay ở hạng giá vé ban đầu, trước khi hết khung thời hạn đấu giá (50 giờ trước khi khởi hành)

Để tăng cơ hội thành công của quý khách, chúng tôi khuyên quý khách nên đặt giá tốt nhất. Nếu quý khách là hội viên câu lạc bộ Marco Polo Club hoặc Asia Miles, chúng tôi sẽ công nhận tư cách hội viên của quý khách bằng cách ưu tiên đặt giá Đấu giá Nâng hạng của quý khách."