Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tiêu chí nào quyết định việc đấu giá thành công?

Việc nâng hạng được lựa chọn trên cơ sở số lượng ghế trống hiện có, số lượng đấu giá mà chúng tôi nhận được và các yếu tố khác theo sự quyết định của Cathay. Do đó không đảm bảo đặt giá của quý khách sẽ được chấp nhận, ngay cả khi quý khách đưa ra giá ở mức cao nhất cho phép.

Thành công của đấu giá phụ thuộc vào sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Số tiền đấu giá cho việc nâng hạng ghế
  • Đấu giá của những người cạnh tranh khác
  • Hạng hội viên Cathay của quý khách
  • Số lượng hành khách cùng mã đặt chỗ
  • Số lượng chỗ ngồi có sẵn để nâng hạng
  • Quý khách đã làm thủ tục chuyến bay ở hạng giá vé ban đầu trước khi hết thời hạn đấu giá hay chưa

Để tăng cơ hội thành công, quý khách nên đặt giá tốt nhất. Nếu quý khách là hội viên Cathay, chúng tôi sẽ công nhận tư cách hội viên của quý khách bằng cách ưu tiên đặt giá Đấu giá Nâng hạng của quý khách một cách phù hợp.