Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Việc Đấu giá Nâng hạng được thực hiện như thế nào?

  1. Nếu đặt chỗ của quý khách đủ điều kiện tham gia Đấu giá Nâng hạng ghế, quý khách sẽ thấy một biểu ngữ mời tham gia tại trang xác nhận đặt chỗ trên trang web của chúng tôi. Quý khách cũng có thể nhận được lời mời qua email trong vòng bốn ngày trước thời gian khởi hành chuyến bay thường lệ nếu quý khách đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi. Ngoài ra, quý khách có thể kiểm tra điều kiện hợp lệ của mình trên trang Đấu giá Nâng hạng hoặc qua phần Quản lý Đặt chỗ.
  2. Đấu giá phải được gửi trong phạm vi giá đặt trước. Số tiền phải trả cho Đấu giá Nâng hạng là riêng biệt và được cộng thêm vào số tiền đã thanh toán cho vé ban đầu. Quý khách có thể gửi đấu giá cho đến 26 tiếng trước thời gian khởi hành chuyến bay thường lệ.
  3. Đấu giá Nâng hạng của quý khách có thể được chấp nhận bất kỳ lúc nào trong vòng 50 tiếng trước thời gian khởi hành chuyến bay thường lệ của quý khách. Quý khách có thể chỉnh sửa hoặc hủy Đấu giá Nâng hạng của mình cho đến tối đa 26 tiếng trước thời gian khởi hành chuyến bay thường lệ, với điều kiện đặt giá của quý khách chưa được chấp nhận.
  4. Quý khách sẽ nhận được email trong vòng 24 tiếng trước thời gian khởi hành chuyến bay thường lệ để thông báo về việc đấu giá của quý khách đã thành công hoặc không thành công. Thẻ tín dụng của quý khách chỉ bị trừ tiền tự động nếu Đấu giá Nâng hạng của quý khách được chấp nhận.