Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.
  1. Nếu đặt chỗ của quý khách hợp lệ, quý khách có thể nhận được một email mời trước khi khởi hành tối thiểu bốn ngày. Quý khách cũng có thể kiểm tra điều kiện hợp lệ của mình trên trang Đấu giá Nâng hạng hoặc Quản lý Đặt chỗ trên trang web của chúng tôi. Đặt giá phải tính bằng tiền và phải nằm trong một khoảng giá thiết lập trước.
  2. Quý khách có thể thiết lập, thay đổi hoặc hủy Đấu giá Nâng hạng của mình bất kỳ lúc nào trước khi khởi hành 50 giờ.
  3. Nếu việc Đấu giá Nâng hạng của quý khách thành công, quý khách hãy chờ email thông báo trước khi khởi hành 48 giờ. Chỉ những hành khách đấu giá thành công mới phải thanh toán tiền.