Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi muốn chỉnh sửa hoặc hủy đặt giá, nhưng hệ thống không cho phép tôi thực hiện. Tại sao lại như thế?

Giá chào của quý khách có thể đã được chấp nhận. Xin lưu ý: quý khách có thể chỉnh sửa hoặc hủy đặt giá lên đến 26 tiếng trước thời gian khởi hành chuyến bay thường lệ, với điều kiện là giá chào đó chưa được chấp nhận.

Nếu muốn chỉnh sửa hoặc hủy đặt chỗ sau khi nâng hạng thành công, quý khách có thể thực hiện theo các điều kiện giá vé của đặt chỗ ban đầu. Tuy nhiên, quý khách sẽ không nhận được tiền hoàn hoặc điểm tích lũy cho mọi giao dịch nâng hạng thành công.