Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Khi nào tôi được thông báo nếu ưu đãi của tôi đã thành công?

Quý khách sẽ nhận được email trong khoảng thời gian từ 48 đến 24 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay, thông báo cho quý khách biết đấu giá của quý khách đã thành công hoặc không thành công. Nếu quý khách làm thủ tục chuyến bay trực tuyến trước khi nhận được thông báo, chúng tôi sẽ không thể xử lý đấu giá của quý khách nữa.