Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Nếu ưu đãi của tôi không thành công, tôi có được thông báo lý do tại sao không?

Có thể có một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xem xét và chúng tôi không thể nêu rõ lý do tại sao một số ưu đãi nhất định không thành công. Số tiền đặt giá mà quý khách đưa ra không phải là yếu tố duy nhất để xác định quý khách có được nâng hạng ghế hay không. Việc nâng hạng ghế được lựa chọn trên cơ sở có còn ghế hay không, hạng phụ đặt chỗ ban đầu của quý khách, số lượng đấu giá mà chúng tôi nhận được và các yếu tố khác theo sự quyết định của Cathay Pacific. Do đó chúng tôi không đảm bảo đặt giá của quý khách sẽ được chấp nhận, ngay cả khi giá của quý khách đặt ở mức cao nhất cho phép.