Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi có thể lưu giữ bài báo mình đã tải xuống trong bao lâu?

Khi lưu một bài báo, quý khách có thể lưu giữ bài báo đó trong khoảng thời gian bao lâu tùy ý. Khi đọc xong, quý khách chỉ cần xóa bài báo khỏi thư viện của mình bằng cách chạm vào nó.