Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Làm cách nào tôi truy cập vào PressReader?

48 giờ trước chuyến bay, liên kết tải xuống PressReader trong ứng dụng Cathay Pacific sẽ kích hoạt. Chỉ cần nhấp vào liên kết đó để bắt đầu.