Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Yêu cầu chứng nhận chuyến bay

Tôi có thể lấy bằng chứng bằng văn bản cho công ty mình nếu tôi làm mất thẻ lên máy bay sau chuyến bay không?

Vui lòng gửi Đơn đăng ký giấy chứng nhận dành cho chuyến bay qua trang web của chúng tôi nếu quý khách cần giấy chứng nhận cho chuyến bay do Cathay Pacific xuất. Thời gian xử lý thông thường là khoảng 2 tới 3 tuần, với điều kiện là quý khách cung cấp tất cả thông tin yêu cầu.