Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Fly Greener

Tại sao tôi cần phải trả nhiều hơn nếu tôi đi trong Hạng Phổ Thông Đặc Biệt, Hạng Thương Gia hoặc Hạng Nhất?

Các tiện nghi trên chuyến bay được cung cấp cho hành khách Hạng Phổ Thông Đặc Biệt, Hạng Thương Gia và Hạng Nhất khác với những tiện nghi được cung cấp cho hành khách Hạng Phổ Thông xét về khối lượng và không gian. Phần đóng góp tương đối vào lượng khí thải của máy bay mà một hành khách đi trong Hạng Phổ Thông Đặc Biệt, Hạng Thương Gia hoặc Hạng Nhất là lớn hơn so với phần đóng góp của hành khách đi trong Hạng Phổ Thông, do đó điều này được xem như là nhân tố thích hợp để đưa vào tính toán.