Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Fly Greener

Tín dụng các-bon là gì?

Các khoản tín dụng các-bon cho chương trình bù đắp các-bon Fly Greener được xác nhận làm giảm khí thải (VER) tạo ra từ các dự án giảm khí thải đã xác nhận phù hợp với Tiêu chuẩn tự nguyện Các-bon (VCS) hoặc tiêu chuẩn toàn cầu tương đương trở lên. VCS được phát triển bởi Nhóm khí hậu, Hiệp hội Thương mại Phát thải quốc tế (IETA) và Hội đồng doanh nghiệp thế giới vì sự phát triển bền vững nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường bù đắp tự nguyện.