Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Fly Greener

Hàng hoá chuyên chở trên chuyến bay có được tính đến khi hãng tính toán phần tiêu thụ nhiên liệu của hành khách không?

Là một phần của phương pháp tính toán, chúng tôi trừ đi khí thải kết hợp với bất kỳ hàng hóa bổ sung nào có thể được vận chuyển trên một chuyến bay chở khách. Do đó, lượng nhiên liệu sử dụng cho hàng hóa bị loại bỏ khi tính toán lượng khí thải cho hành khách.