Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Fly Greener

Loại máy bay có được xem xét khi tính toán phần đóng góp của tôi không, bởi vì một số máy bay sử dụng nhiên liệu hiệu quả hơn các máy bay khác?

Nhiên liệu tiêu thụ cho mỗi hành khách trên mỗi km được tính theo dữ liệu hoạt động của tất cả các máy bay trong đội bay Cathay Pacific. Việc tính đến các loại máy bay trên các chuyến bay cá nhân sẽ làm cho tính toán phức tạp lên đáng kể. Ngoài ra, vì lý do hoạt động, chúng tôi có thể không sử dụng loại máy bay được chỉ định ban đầu trên các tuyến bay cụ thể.