Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Fly Greener

Chương trình bù đắp phát thải các-bon hoạt động như thế nào?

Bù đắp phát thải các-bon là một phương pháp hiệu quả giúp tài trợ cho việc giảm các-bon trên mặt đất để bù đắp cho lượng khí thải liên quan đến chuyến bay của quý khách. Bằng cách thanh toán để bù đắp lượng khí thải trong chương trình bù đắp các-bon Fly Greener của chúng tôi, quý khách đang đóng góp vào việc mua tín dụng các-bon được tạo bởi các dự án giảm phát thải khí nhà kính. Sau đó những khoản tín dụng các-bon này sẽ được "rút" một cách hiệu quả để đảm bảo chúng không bị bán hoặc sử dụng lại.