Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Fly Greener

Làm thế nào hãng tính toán được lượng khí thải từ một chuyến bay?

Đối với mỗi kg nhiên liệu phản lực đốt cháy trong giai đoạn khai thác chuyến bay, có khoảng 3,15 kg carbon dioxide được thải ra bầu khí quyển.

Tổng khối lượng nhiên liệu tiêu thụ trên một chuyến bay phụ thuộc vào các yếu tố như khoảng cách đã đi, tốc độ gió, tải hành khách, hành lý và hàng hóa trên máy bay. Về cách tính toán, chúng tôi sử dụng số liệu tiêu thụ theo lịch sử để tính ra lượng carbon dioxide trên mỗi hành khách cho mỗi km bay.