Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Bản tin Cathay Pacific

Tôi đã thay đổi quốc gia cư trú. Làm cách nào để cập nhật thông tin đăng ký nhận các chương trình khuyến mãi ở quốc gia mới của tôi?

Đối với hội viên Asia Miles và chủ tài khoản đã đăng ký của cathaypacific.com, quý khách có thể cập nhật hồ sơ theo mục "Ưu tiên về liên lạc" bằng cách chọn quốc gia cư trú mới theo mục "Quốc gia/khu vực khởi hành ưu tiên" trên trang cathaypacific.com.

Đối với hội viên Marco Polo Club, vui lòng cập nhật Quốc gia/Khu vực trong phần Địa chỉ Thư tín ưu tiên, đặt là Nhà hoặc Công ty dưới mục thông tin liên hệ.