Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Bản tin Cathay Pacific

Làm cách nào tôi có thể hủy đăng ký nhận bản tin Cathay Pacific?

Để hủy đăng ký nhận bản tin Cathay Pacific, vui lòng nhấp vào mục "Hủy đăng ký" trên bản tin mà quý khách nhận được. Địa chỉ email của quý khách sẽ được xóa khỏi danh sách đăng ký.

Đối với các chủ tài khoản đã đăng ký, hội viên Asia Miles hoặc Marco Polo Club, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang cathaypacific.com để sửa đổi trạng thái đăng ký nhận bản tin của mình.