Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tại sao số Asia Miles đã được cộng từ các Đối tác Mua sắm Trực tuyến của tôi bị hủy bỏ?

Asia Miles của quý khách có thể bị hủy vì một số lý do. Thông thường nhất là:

  1. Quý khách đã trả lại các sản phẩm quý khách đã mua cho người bán.
  2. Thanh toán của thành viên không thành công hoặc không đáp ứng các yêu cầu kiểm tra tín dụng của người bán.
  3. Lần truy cập trang web cuối cùng của quý khách với người bán này không đến từ cathay.com/shop-online-partners.
  4. Giao dịch của quý khách không đáp ứng các điều khoản và điều kiện của người bán.
  5. Giao dịch của quý khách đã được coi là không vì mục đích sử dụng cá nhân chính đáng.
  6. Quý khách đã không chấp nhận cookie trang web của người bán.