Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi đã đăng nhập vào tài khoản và mua sắm với Đối tác Mua sắm Trực tuyến, nhưng mua sắm đó không có trong “lịch sử giao dịch của tôi”. Tôi có thể làm gì?

Có thể trình duyệt web mà quý khách đã sử dụng tại thời điểm mua hàng đã tắt cookie. Hãy chắc chắn đã chấp nhận các cookie trang web của người bán. Cookie cho phép chúng tôi theo dõi giao dịch mua hàng của quý khách, và nếu không có các cookie, hệ thống sẽ không thể cộng dặm Asia Miles vào tài khoản của quý khách.

Trong các trường hợp thông thường, giao dịch của quý khách sẽ được xử lý như sau: trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất giao dịch mua, giao dịch của quý khách sẽ được xác nhận và quý khách sẽ nhận được email xác nhận mua hàng. Quy trình duyệt thường mất 120 ngày hoặc có thể lâu hơn tùy thuộc vào từng bên bán hàng. Nếu giao dịch được bên bán hàng phê duyệt, quý khách sẽ nhận được email duyệt giao dịch mua. Tài khoản của quý khách sẽ được cộng dặm Asia Miles trong vòng 30 ngày sau khi nhận được email duyệt giao dịch mua.