Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi đã đăng nhập vào tài khoản và mua sắm với Đối tác Mua sắm Trực tuyến, nhưng mua sắm đó không có trong “lịch sử giao dịch của tôi”. Tôi có thể làm gì?

Có thể trình duyệt web mà quý khách đã sử dụng tại thời điểm mua hàng đã tắt cookie. Hãy chắc chắn đã chấp nhận các cookie trang web của người bán. Cookie cho phép chúng tôi theo dõi việc mua hàng của quý khách, và nếu không có các cookie, không có cách nào để hệ thống tính dặm Asia Miles vào tài khoản của quý khách. Việc mua sắm của quý khách sẽ được xử lý như sau: trong vòng 5 ngày kể từ ngày mua, giao dịch mua bán sẽ được xác nhận khi quý khách nhận được email về tình trạng mua hàng. Thời gian chờ để phê duyệt các giao dịch mua thường phải lên đến 120 ngày, nhưng có thể lâu hơn tùy thuộc vào từng người bán. Nếu giao dịch được người bán chấp thuận, dặm Asia Miles thường sẽ được cộng vào tài khoản của thành viên trong vòng 30 ngày.