Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Các mua sắm của tôi không có trong tài khoản của tôi, mặc dù cookie được bật. Tại sao lại như vậy?

Dưới đây là các cách làm tốt nhất để đảm bảo quý khách nhận được dặm Asia Miles:

 1. Hãy chắc chắn quý khách đăng nhập vào cathay.com/shop-online-partners và bấm nút “Shop now” (Mua hàng) của người bán liên quan.
 2. Hoàn thành tất cả các giao dịch mua hàng trực tuyến của quý khách trong một phiên.
 3. Nếu sau khi thanh toán, quý khách quyết định mua thêm, hãy đóng cửa sổ trang web của người bán và bắt đầu lại quy trình từ cathay.com/shop-online-partners.
 4. Không dùng lại đường dẫn của các hàng hóa đã có trong giỏ hàng của quý khách – thay vào đó, bắt đầu lại từ đầu quy trình mua hàng.
 5. Nếu quý khách mua bảo hiểm, hãy chắc chắn rằng quý khách bắt đầu từ một báo giá hoàn toàn mới. Không dùng lại một báo giá đã lưu hoặc dùng đề xuất gia hạn nếu quý khách đã là chủ hợp đồng bảo hiểm.
 6. Không bấm vào một quảng cáo hoặc trang web khác quảng cáo cho người bán trước khi quý khách hoàn tất giao dịch của mình. Nếu quý khách phải truy cập trang khác trước khi hoàn tất việc mua hàng, vui lòng sử dụng trình duyệt khác để thực hiện việc đó. Việc dừng phiên sử dụng trình duyệt đã bắt đầu từ cathay.com/shop-online-partners có thể ảnh hưởng đến việc theo dõi giao dịch mua của quý khách.
 7. Không sử dụng phiếu giảm giá khuyến mại khác với phiếu hiển thị trên cathay.com/shop-online-partners. Thao tác đó có thể làm cho thông tin giới thiệu xuất phát từ bên phát hành mã chứ không phải là từ chúng tôi.
 8. Việc gọi điện cho người bán để hoàn tất hoặc sửa đổi đơn hàng của quý khách có thể sẽ ghi đè lên thông tin giới thiệu của chúng tôi, do đó dặm Asia Miles của quý khách sẽ không được cộng chính xác.
 9. Một số phần mềm chặn quảng cáo chặn mã theo dõi đặc biệt chúng tôi cần để theo dõi việc mua hàng của quý khách, vì vậy vui lòng tắt các chương trình này trong quá trình này.
 10. Trừ khi có quy định khác, các giao dịch mua được thực hiện thông qua ứng dụng của người bán sẽ không được tích lũy dặm bay. Vui lòng mua hàng từ trang web của họ trên trình duyệt của quý khách (ví dụ: Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer) và làm theo các Điều khoản & Điều kiện khác của chúng tôi để có thể nhận được phần thưởng của quý khách.
 11. Hãy chắc chắn rằng các cookie trang web của người bán được chấp nhận khi quý khách truy cập trang web của họ từ cathay.com/shop-online-partners.