Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tôi đã gửi yêu cầu cộng dặm bay còn thiếu của giao dịch của tôi liên quan đến Đối tác Mua sắm Trực tuyến. Tôi phải chờ bao lâu cho đến khi số dặm bay đó có trong tài khoản của tôi?

Sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu số dặm còn thiếu của quý khách, yêu cầu đó sẽ được xác minh trong vòng năm ngày làm việc. Quý khách có thể kiểm tra "lịch sử giao dịch" cathay.com/shop-online-partners để kiểm tra tình trạng yêu cầu của mình.

Đối với các giao dịch mua không theo dõi: Nếu khiếu nại hợp lệ, chúng tôi sẽ theo dõi lại việc bán hàng và gửi lại email xác nhận mua hàng cho quý khách. Dặm bay sau đó sẽ được cộng theo quy trình thông thường (tức là người bán tương ứng sẽ xác minh giao dịch trong vòng 120 ngày. Sau khi quý khách nhận được email phê duyệt mua hàng, Asia Miles sau đó sẽ được cộng vào tài khoản của thành viên trong vòng 30 ngày).

Đối với các giao dịch mua được theo dõi: Các khiếu nại hợp lệ sẽ được xác nhận bằng email. Sau đó, điểm dặm bay sẽ được xử lý theo quy trình thông thường (tức là người bán tương ứng sẽ xác minh giao dịch trong vòng 120 ngày. Sau khi quý khách nhận được email phê duyệt mua hàng, Asia Miles sau đó sẽ được cộng vào tài khoản của thành viên trong vòng 30 ngày). Nếu khiếu nại không hợp lệ, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách biết vì sao trường hợp này không hợp lệ.