Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tính năng này hoạt động như thế nào? Quy trình là gì?

Cách thức để mua sắm với các đối tác trực tuyến của chúng tôi như sau:

  1. Quý khách phải đăng nhập vào tài khoản Cathay và nhấp vào “Mua sắm” trên trang web của người bán để mua hàng.
  2. Khi thực hiện giao dịch mua đã xác nhận, quý khách sẽ nhận được email xác nhận trong vòng 5 ngày. Giao dịch này sẽ được ghi nhận trong "lịch sử giao dịch" của chúng tôi.
  3. Người bán sẽ xác minh giao dịch. Việc này thường mất tới 120 ngày, nhưng có thể mất nhiều thời gian hơn tùy thuộc vào người bán. Nếu một giao dịch đang trong quá trình được hoàn tiền hoặc thanh toán không thành công, người bán tương ứng sẽ không chấp thuận lần mua sắm đó và số dặm tương ứng sẽ không được cộng.
  4. Nếu giao dịch được người bán chấp thuận, quý khách sẽ nhận được một email chấp thuận. Quý khách có thể xem trạng thái của mình trong "lịch sử giao dịch".
  5. Sau đó Asia Miles sẽ được cộng vào tài khoản của thành viên trong vòng 30 ngày. Điều này cũng sẽ được thể hiện trong "lịch sử giao dịch" của quý khách.