Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tại sao hãng loại bỏ dần các tài khoản đã Đăng ký?

Chúng tôi hiểu rằng việc có ba chương trình quan hệ đối tác (Tài khoản đã đăng ký, Marco Polo Club và Asia Miles) đang gây nhầm lẫn và bất tiện. Những thay đổi mà chúng tôi đang thực hiện nhằm đơn giản hóa. Ngay sau đó, sẽ chỉ có một tài khoản cho tất cả mọi thứ quý khách cần tại Cathay.