Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tài khoản đã đăng ký

Sự khác biệt khi đặt chỗ, quản lý và làm thủ tục chuyến bay với tư cách là chủ Tài khoản đã đăng ký là gì?

Quý khách có thể sử dụng thông tin hành khách đã lưu để giảm thời gian đặt chỗ và làm thủ tục chuyến bay trực tuyến. Quý khách cũng có thể liên kết đặt chỗ sắp tới của mình với tài khoản để quản lý dễ dàng hơn.

Là người dùng đã đăng ký, quý khách có thể lưu các thông tin hành khách và thêm các đặt chỗ tiếp theo vào tài khoản của mình. Việc này giúp quản lý dễ dàng hơn nhiều đồng thời giúp quý khách giảm thời gian đặt chỗ và làm thủ tục chuyến bay trực tuyến.