Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tài khoản đã đăng ký

Làm cách nào để thay đổi hoặc xóa giấy tờ tùy thân trong tài khoản của tôi?

Đăng nhập vào tài khoản của quý khách và chọn ""Thông tin hồ sơ”" từ các tùy chọn menu nằm ở bên trái trang hồ sơ.

Từ đây, quý khách có thể thực hiện các thay đổi cần thiết về giấy tờ tùy thân hoặc chọn "Xóa giấy tờ tùy thân" để xóa các giấy tờ tùy thân đã hết hạn, sau đó chọn "Lưu thay đổi" để xác nhận tất cả các thay đổi.