Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tài khoản đã đăng ký

Tôi có thể lưu thông tin nhiều người cùng đi trong hồ sơ của mình không?

Quý khách có thể lưu thông tin tối đa cho 3 người đi cùng vào tài khoản của mình. Để thêm người cùng đi, quý khách đăng nhập vào tài khoản của mình và chọn "Người cùng đi” từ các tùy chọn menu nằm ở bên trái trang hồ sơ của quý khách. Nhấp vào “Thêm người cùng đi khác”, điền các thông tin cần thiết và lưu thay đổi.