Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thiếu điểm câu lạc bộ hoặc dặm bay

Làm cách nào tôi khiếu nại thiếu số dặm phi hàng không Asia Miles?

Để yêu cầu cộng bổ sung số dặm Airline Miles phi hàng không bị tính thiếu, vui lòng đăng nhập vào tài khoản www.cathaypacific.com, vào phần"Tổng quan về tài khoản" ở phần "Tài khoản hội viên" nhấp vào “Quản lý Dặm”, sau đó vào phần “Yêu cầu cộng bổ sung số dặm phi hàng không tính thiếu” để tải xuống và hoàn thành trực tuyến đơn Yêu cầu bổ sung dặm bay bị thiếu. Vấn đề thiếu số dặm phải được khiếu nại trong vòng 6 tháng kể từ ngày giao dịch. Quý khách sẽ nhìn thấy số dặm thiếu trong hồ sơ của mình trong vòng 6 đến 8 tuần nếu hoạt động phi hàng không của quý khách hợp lệ để được cộng dặm.