Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Thiếu điểm câu lạc bộ hoặc dặm bay

Tôi có thể khiếu nại số điểm câu lạc bộ và/hoặc Asia Miles bị thiếu như thế nào?

Để khiếu nại về việc thiếu dặm bay, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của quý khách tại trang www.cathaypacific.com. Vào mục "Tổng quan về tài khoản" ở phần "Tài khoản hội viên"," Quản lý dặm bay” và “Khiếu nại về việc thiếu điểm câu lạc bộ và/hoặc dặm bay Asia Miles” để điền trực tuyến vào mẫu Yêu cầu Bổ sung dặm bay bị thiếu.