Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Tôi phải làm gì nếu mất thẻ hội viên Marco Polo Club của mình?

Bạn luôn có thể truy cập thẻ thành viên của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu thẻ cứng thành viên thay thế với mức phí dịch vụ là 20 USD hoặc 2.000 Asia Miles sau khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình. Bạn sẽ nhận được thẻ thay thế trong vòng từ hai đến bốn tuần.