Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Hãng thu thập những thông tin gì và sử dụng như thế nào?

Dữ liệu cá nhân của quý khách là bắt buộc cho hoạt động chương trình của chúng tôi. Các hoạt động bao gồm cả việc theo dõi và quản lý điểm câu lạc bộ và/hoặc số dặm Asia Miles và cấp vé thưởng. Dữ liệu cá nhân cũng có thể được sử dụng cho việc nghiên cứu và phát triển chương trình hiện tại và để chia sẻ tin tức và thông tin với các hội viên. Quý khách có thể tìm hiểu chi tiết về Chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.