Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Điều gì xảy ra nếu tôi quên mật khẩu, mã số hội viên và/hoặc tên người dùng của mình?

Quý khách có thể truy xuất mật khẩu, mã số hội viên và tên người dùng trực tuyến nếu đã đăng ký địa chỉ email trong hồ sơ hội viên của mình. Quý khách có thể nhấp vào mục “Quên mã số hội viên hoặc mật khẩu?” trong phần Đăng nhập hội viên và làm theo hướng dẫn. Một email Đặt lại mật khẩu sẽ được gửi vào địa chỉ email đã đăng ký của quý khách để quý khách có thể nhập mã số hội viên và Tên người dùng cùng mật khẩu mới. Nếu quý khách chưa đăng ký email với chúng tôi, vui lòng gọi đến Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Marco Polo Club miễn phí toàn cầu theo số điện thoại +800 2747 5500 (có thể áp dụng đầu số quốc tế).