Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Khách hàng thường xuyên - Marco Polo Club

Nếu tôi hiện đang là hội viên Marco Polo Club hoặc Asia Miles thì có cần tạo Tài khoản đã đăng ký nữa không?

Không. Quyền lợi của Tài khoản đã đăng ký được bao gồm trong quyền hội viên của quý khách.