Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Tư cách hội viên Marco Polo của tôi có hiệu lực trong bao lâu?

Tư cách hội viên của quý khách kéo dài 12 tháng kể từ ngày quý khách gia nhập, gia hạn, nâng hạng hoặc xuống hạng hội viên. Quý khách sẽ tìm thấy thông tin này trong mục "Số dư tài khoản" ở phần "Tài khoản hội viên". Sau khi gia hạn, nâng hạng hoặc xuống hạng hội viên, điểm câu lạc bộ của quý khách được tự động chuyển về 0 và bắt đầu một năm tham gia hội viên mới.