Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Cách thức đề cử Nhóm Đổi thưởng như thế nào và có ngoại lệ nào cho hội viên Marco Polo Club?

Bảng này cho quý khách thấy cách đề cử cho từng hạng. Hội viên các hạng Bạc, Vàng và Kim cương của Marco Polo Club có thể được hưởng một số điều kiện miễn trừ nhất định.

Hạng hội viên

Đăng ký ban đầu với đề cử cho 5 người

Xóa người đề cử hoặc cập nhật mã số hội viên/danh xưng

Số người được đề cử thay đổi* theo năm hội viên.

Phí dịch vụ khi thay đổi người được đề cử*

Xanh

Miễn phí

Miễn phí

Đến 3 người được đề cử

50 USD (trực tuyến) hoặc 75 USD (các kênh khác)

Bạc

Miễn phí

Miễn phí

Không giới hạn

50 USD (trực tuyến) hoặc 75 USD (các kênh khác)

Vàng

Miễn phí

Miễn phí

Không giới hạn

50 USD (trực tuyến) hoặc 75 USD (các kênh khác)

Kim cương

Miễn phí

Miễn phí

Không giới hạn

Miễn phí khi thay đổi người đề cử đầu tiên sau khi đã đăng ký 5 người được đề cử ban đầu.

Sau đó mức phí sẽ là 50 USD (trực tuyến) hoặc 75 USD (các kênh khác)

*Thay đổi người được đề cử có nghĩa là thay thế một người được đề cử hiện tại bằng một người mới, hoặc đăng ký một người được đề cử mới. Quyền thay đổi người đề cử được thiết lập để lại khi bắt đầu năm hội viên mới. Nếu quý khách muốn cập nhật Nhóm Đổi Thưởng, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web Asia Miles, sau đó chọn “Thay đổi Nhóm Đổi Thưởng” và làm theo chỉ dẫn.