Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Cách yêu cầu quyền lợi giữa hạng như thế nào?

Đặng nhập vào tài khoản và chọn "Tổng hợp Quyền lợi Giữa hạng" ở góc trên cùng bên trái thanh điều hướng của trang tài khoản. Quyền lợi giữa hạng của quý khách sẽ tự động xuất hiện khi quý khách đạt số điểm quy định của câu lạc bộ.