Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Làm cách nào tôi có thể thay đổi tên trên tài khoản Marco Polo Club?

Tên đăng ký hội viên của quý khách phải giống như trong giấy tờ tùy thân. Để thay đổi tên trong tài khoản Marco Polo Club, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email mã số hội viên và bản sao giấy tờ tùy thân để xác minh.