Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Marco Polo Club có chia sẻ dữ liệu của tôi với bên thứ ba để tiếp thị các chương trình khuyến mãi hay các mục đích khác không?

Nếu quý khách chọn nhận các thông báo khuyến mãi từ Marco Polo Club, Asia Miles, Cathay Pacific hoặc các tổ chức đối tác, thông tin liên lạc cơ bản của quý khách có thể được gửi cho các nhà cung cấp và đối tác để quý khách có thể nhận các bản tin, ưu đãi và các thông tin liên quan khác, nhưng sẽ không có bất cứ thông tin nào khác được chia sẻ. Quý khách có thể tìm hiểu chi tiết về Chính sách bảo mật của chúng tôi tại đây.