Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Marco Polo Club

Có thể sử dụng Thẻ tín dụng American Express Cathay Pacific hoặc các loại thẻ đồng thương hiệu Cathay Pacific khác thay cho thẻ hội viên Marco Polo Club được không?

Không, thẻ đồng thương hiệu chỉ có thể được sử dụng làm thẻ tín dụng. Nó không thay thế cho thẻ hội viên Marco Polo Club của quý khách.